• user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.

 

Očitno se zimi nikamor ne mudi, zato bomo primorani občni zbor preložiti. S tem bomo, vsaj upam, vsem članom društva in drugim interesentom dali možnost, da se udeležijo predavanj in pomembnega sestanka, ki jim bo sledil.

 

Prihodnji teden v sredo 17.3. ob 18.00 v prostorih Biološkega središča (Večna pot 111, Ljubljana) v predavalnici P2


OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE

 Program:

- predavanje: Matjaž Jež: Evropske noči metuljev – pregled rezultatov zadnjih treh let

V treh letih sodelovanja pri EMN smo obiskali 23 lokacij. Leta 2007 smo popisali 65, 2008 269 in leta 2009 290 vrst nočnih metuljev iz skupine makrolepidoptera. Seštevek v treh letih opaženih vrst pa že presega število 400. Število udeležencev opazovanja je v tem času naraslo od 22 v letu 2007 do 57 v letu 2009.

 

- predavanje: Rudi Verovnik: Dnevni metulji Cipra

                        Ciper sicer s svojimi 52 vrstami dnevnih metuljev ni ravno center diverzitete, vendar je favna metuljev tega velikega sredozemskega otoka precej drugačna od naše. Prikazan bo pregled vrst in in njihova razširjenost na otoku.

 

- občni zbor društva:

            - Sprejetje dnevnega reda in izvolitev delovnih organov

            - Poročilo upravnega odbora

- Poročilo tajnika

- Poročilo blagajnika

- Poročilo nadzornega odbora

- Razprava o poročilih

- Plan dela za leto 2010

- Razno

 

Upam, da se boste skupščine udeležili v čim večjem številu!

 

Predsednik društva DPOMS,

 

Rudi Verovnik

Vabimo vas, da si ogledate okvirni program dela Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije za leto 2010. Nekatere aktivnosti so že za nami, glavnina le-teh pa šele prihaja! Sam program najdete na tej povezavi.

Združeni narodi so leto 2010 razglasili za Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Namen leta je poudariti pomen biotske raznovrstnosti za človeka, zato se slogan glasi: »Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje«. Partner tega leta je tudi Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, ki bo s svojimi predavanji, izleti in drugimi akcijami pomagal pri osveščanju in ohranjanju biodiverzitete.

Akcije DPOMS sproti objavlja v Koledarju dogodkov na spletni strani www.biotskaraznovrstnost.si Ministrstva za okolje in prostor.

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije vas vabi, da se udeležite predavanja, na katerem bo Rudi Verovnik predstavil rezultate transektnega monitoringa metuljev v letu 2009, ki se je odvijal v okviru dejavnosti DPOMS v preteklem letu. Sledil bo fotovečer s pregledom fotografij pretekle sezone ter pregled in določanje nekaterih vrst metuljev iz zbirke. Dogodek se bo godil v četrtek, 11.2.2010 na Oddelku za biologijo (Večna pot 111, nasproti ZOO Ljubljana, glej zemljevid) v predavalnici B3 začenši ob 18:00.

Syndicate content