• user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.

 

 OKVIRNI PROGRAM DRUŠTVA ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE ZA LETO 2009

 

Celo leto

- V letošnjem letu bomo na podlagi seznama članov zopet pobirali članarino (10 EUR zaposleni, 2 EUR ostali).

- Posodobitev internetne strani.

- Priprava delavnic o metuljih za vrtce in osnovne šole.

- Sodelovanje z BCE.

 

Januar

21.1.2009

- Predavanje: Verovnik Rudi – Predstavitev rezultatov transektnega monitoringa v letu 2008 (že izvedeno)

27-29.1.2009

- Sodelovanje na konferenci BCE (že izvedeno)

 

Februar

7.2.2009

- Entomološki simpozij. Sodelovanje nekaterih članov društva.

25.2.2009

- Skupščina društva.

- Predavanje: Polak Slavko – Fotografiranje metuljev

 

Marec

14.3.2009

- Delavnica določanja dnevnih metuljev (rod Erebia, rod Melitaea) v Biološkem središču - dopoldan.

- Nočni lov Eranis ankeraria.

21.3.2009

- Nočni lov Eranis ankeraria.

 

April

15.4.2009

- Začetek nove transektne sezone (letos večinoma prve ponovitve transektov).

20.4.2009

- Predavanje: Szabolcs Safian – Butterfly conservation in West Africa

 

Maj

5-9.5.2009

- Predstavitev transektne metode na travnikih pri Biološkem središču, Ljubljana.

16.5.2009

- Izlet: Pomladanski metulji Haloz.

22-24.5.2009

- Evropska noč metuljev. Glavno območje raziskave bo Ljubljansko Barje. Koordinator: Matjaž Jež.

 

Junij

14-20.6.2009

- Izlet: Razširjenost barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na Komenskem Krasu.

20-21.6.2009

- Srečanje ob 10 obletnici društva (okolica Celja).

 

Julij

18-19.7.2009

- Teren na Kaninu, popisovanje in fotografiranje naših visokogorskih metuljev. Nočni lov.

 

Oktober

10-18.10.2009

- Nočni lov v Dragonji.

 

Program je okviren, zato so spremembe verjetne. Vsekakor boste o njih, kot tudi o točnih datumih posameznih dogodkov, pravočasno obveščeni.

 

V imenu upravnega odbora društva:

 Rudi Verovnik

DPOMS vabi na društveni večer predstavitve fotografij metuljev iz letošnje sezone. Predstavitev bo v četrtek 20.11. 2008 v eni od predavalnic v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana) s pričetkom ob 18.00 uri.

 

Metulji na fotografijah 2008!

 

Letošnja sezona je bila v marsičem zelo specifična. Poleg ne preveč ugodnih vremenskih razmer in posledično manjši številčnosti metuljev smo bili nekateri člani društva bolj ali manj v celoti zasedeni s terenskim delom za vzpostavitev monitoringa NATURA 2000 vrst metuljev. Klub temu sem mnenja, da bo ogled naših fotografskih dosežkov za vse zanimiv. Zaželjeno je, da vas čim več prinese s seboj fotografije v elektronski obliki, da jih bomo skupaj pregledali in pokomentirali.

Nočni lov Spodnji kras 24.10.2008

Kljub poznemu datumu in ne preveč prijaznemu vetru, je bil nočni lov s 45 vrstami metuljev za tako pozni letni čas izjemno uspešen. Že ob prihodu na teren nas je razveselilo nekaj dnevnikov, med njimi tudi še Hipparchia semele in Polyommatus thersites. Nočni metulji pa so se tokrat zbirali predvsem na vabah, kjer smo v dveh obhodih našli večino vrst. Poleg velikega števila vrst sovk, med njimi tudi mediteranskih vrst, je bila zvezda večera v Sloveniji ogrožena in zaščitena vrsta hromi voloritec (Eriogaster catax), ki je prišel na svetlobno past. Vsekakor se vsi udeleženci tega terena strinjamo, da so takšni pozno jesenski nočni tereni dobrodošla popestritev našega društvenega terenskega dela in jih nameravamo organizirati tudi v prihodnje.

Po odpovedi prejšnji teden, bo izgleda jutri vreme primerno za nočni lov. Glede lokacije ostajamo na Kraškem robu, vendar se dobimo pri pokopališču zahodno od vasi Kastelec (v smeri Italije). Za tiste, ki boste prišli iz celinskega konca se peljete po avtocesti proti Kopru in jo zapustite na izvozu pred viaduktom (takoj po prvem predoru od Kozine naprej) in se usmerite na zahod proti vasi Kastelec. 1 km zahodno od vasi vas kolovoz na levo navzdol pripelje do pokopališča. Glede na prometne zastoje vam priporočam, da se na pot odpravite čim prej, da boste do 17.00 ure na zbirnem mestu. Ker so noči mrzle, bodite primerno oblečeni. Na kratko:

 

       NOČNI METULJI NA KRAŠKEM ROBU

jutri 24.10. ob 17.00 uri,

zbirno mesto: Kastelec, 1 km Z od vasi pri pokopališču

teren bosta vodila Tone Lesar in Radovan Štanta

 

 

Upam, da se vidimo!

 Rudi


Kontakti:

Tone – 041 576 963

Rudi – 041 442 449

Syndicate content