Spoštovani metuljarji in ostali ljubitelji narave!
 
Vabimo vas, da se tudi letos pridružite vseevropskemu opazovanju nočnih metuljev (EMN: European Moth Nights), ki bo potekalo na različnih krajih Slovenije od 14. do 18. junija. Pregled lokacij in poročevalcev je v priloženi tabeli. Dodane so tudi številke mobilnih telefonov tako da se lahko vsak, ki ga zadeva zanima, poveže s poročevalcem, ki je tudi organizator vsega dogajanja na posamezni lokaciji.
 
Več informacij o dogodkih v priponki.

14. maja bo v Dravogradu predavanje o metuljih.  Organizirali bomo tudi nočno opazovanje, ter na kratko predstavili Atlas dnevnih metuljev in projekt Življene ponoči. Več v priponki.

 

Vljudno vabljeni.

 

Dragi kolegi metuljarji in ljubitelji narave!

 
Verjamem, da smo še vedno pod lepimi vtisi predstavitve knjige Atlas dnevnih metuljev Slovenije, ki je bila v začetku aprila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in pomeni velik dosežek tako za avtorje, kot tudi za celotno naše društvo.
 
Pred nami pa je nova sezona toplejšega dela leta in  z njo lov, popis in proučevanje metuljev na terenu. Pri tem je za natančnejše določanje, dokazno gradivo in raziskovanje velikokrat nujen odvzem osebkov, njihova usmrtitev in prepariranje. Zato vas  Društvo za proučevanje in ohranjenje metuljev Slovenije (DPOMS) in Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija vabita na delavnico prepariranja metuljev, ki bo 19.4.2012 s pričetkom ob 17:00 v Biološkem središču v Ljubljani, Večna pot 111. Delavnico bosta vodila odlična poznavalca metuljev Slavko Polak in Stane Gomboc.
 
Vabilo posredujte vsem, ki bi jih omenjena delavnica utegnila zanimati (prilagam v pdf obliki).
V upanju, da se vidimo v čimvečjem številu, vas lepo pozdravljam.
 
 
 
Primož Glogovčan

 Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,

Center za kartografijo favne in flore
in Prirodoslovni muzej Slovenije
 
 
vabijo na predstavitev knjige
 
 
Rudi Verovnik, Franc Rebeušek in Matjaž Jež:
Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, 
 
ki bo v torek, 3. aprila, ob 17. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 
V Atlasu metuljev je podrobno, s tekstom, fotografijo, kartami in grafi predstavljenih 179 v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev. Dodanih je 8 verjetnih, vendar nepotrjenih vrst ter 16 vrst, katerih pojavljanje v Sloveniji je, čeprav že objavljeno, malo verjetno in vprašljivo. 
Zajeti so znani podatki od Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske leta 1685 pa vse do konca leta 2011. V tem času je bilo na 11.523 lokacijah zbranih 212.936 podatkov. Upoštevani so podatki iz zbirk (15.864), literature (33.571) in z obsežnim načrtnim terenskim delom zbrani terenski popisi (163.501). Skoraj 85 % vseh podatkov je iz obdobja po letu 1989. Dodan je seznam vseh uporabljenih virov.
 
Knjiga je tako najbolj popoln in svež pregled favne dnevnih metuljev v Sloveniji. Namenjena je širokemu krogu bralcev; tako tistim, ki se z metulji srečujejo le občasno kot tudi tistim, ki znanje o metuljih redno uporabljajo pri svojem delu.
 
Več o knjigi pa na tej povezavi.

 

Syndicate content