Atlas

 

Slovenci imamo dolgoletno tradicijo proučevanja dnevnih metuljev, vendar je bila večina podatkov o njihovi razširjenosti razdrobljenih po privatnih zbirkah in terenskih beležnicah. Ker so podatki o razširjenosti vrst nujni za njihovo ohranjanje in nadaljnje raziskave smo v letu 2001 začeli s projektom Atlas dnevnih metuljev Slovenije. Podatke o razširjenosti smo neorganizirano zbirali že pred tem letom, vendar raziskave niso pokrile celotne Slovenije. V petih letih terenskih raziskav smo s skupinskimi tereni in ciljnimi raziskavami pokrili bolj ali manj celotno Slovenijo in skupno zbrali več kot 100.000 podatkov. Poleg zbiranja podatkov smo spoznali življenjska okolja na katera so vezani naši dnevni metulji, njihove hranilne rastline. Podatki o razširjenosti so že bili uporabljeni pri pripravi rdečega seznama in pri določitvi NATURA 2000 območij za kvalifikacijske vrste metuljev. Terenski del projekta je bil z letom 2006 zaključen, baza podatkov pa je še vedno fazi dograjevanja. Tako naprošamo vse, ki imate bodisi zbirko metuljev, fotografije ali terenske zabeležke, da s svojimi podatki pripomorete k boljšemu pregledu razširjenosti metuljev v Sloveniji. Ta Atlas bo prvi, zato je toliko bolj pomembno, da so zbrani vsi možni zgodovinski podatki o metuljih v Sloveniji. Pri tem so vam na razpolago različne možnosti sodelovanja:

  • posredovanje podatkov iz terenskih beležnic (bodisi v obliki fotokopij ali v elektronski obliki (doc, txt, xls),
  • posredovanje fotografij (samo v primeru, ko je znana lokacija in datum nastanka fotografije),
  • popis materiala vaših zbirk (podatke lahko posredujete v elektronski ali pisni. V primeru da ste podatke pripravljeni prispevati, pa za popisovanje nimate časa, se lahko dogovorimo, da kdo iz društva popiše in preveri determinacije v vaši zbirki).
  • Podatki morajo nujno vsebovati informacijo o datumu, lokaliteti in avtorju. Podatke lahko posredujete na naslov doc. dr. Rudija Verovnika: rudi.verovnikbf.uni-lj.si.

    Predstavitev Atlasa z nekaj dodatnimi dobrotami v pdf obliki si lahko ogladete tukaj.