Kdo smo?

 

NAŠ LOGO

Slika kranjskega ovniča, latinsko poimenovanega Zygaena carniolica, predstavlja najprepoznavnejči del društvenega znaka, saj z njim poudarjamo tako ozemeljsko pripadnost društva kot tudi večstoletno zgodovino vede o žuželkah - entomologije na naših tleh. Na podlagi primerkov iz Kranjske je tega metulja prvi poimenoval, opisal in upodobil Joannis Antonius Scopoli v delu Entomologia Carniolica že leta 1763. Ta Linnejev sodobnik je namreč del svojega življenja preživel kot zdravnik v Idriji, z intenzivnim raziskovanjem živalstva in rastlinstva širše okolice kraja pa je pomembno prispeval k njunemu poznavanju.

KDO SMO?

Smo skupina poklicno in starostno zelo različnih posameznikov, katerim so metulji tako ali drugače še posebej pri srcu. Ker ugotavljamo, da tudi to zvrst naravne dediščine človek vse bolj ogroža, hkrati pa smo prepričani, da lahko s svojim delom in znanjem negativne vplive vsaj deloma ublažimo, smo se združili v Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Sedež našega društva je na naslovu:

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Večna pot 111 1000 Ljubljana

 

dosegljivi pa smo tudi na elektronskem naslovu ter v popoldanskem času telefonsko na številki ++386 (0)31 644 431. Društvo deluje skladno z veljavno zakonodajo kot nepridobitno združenje fizičnih oseb. Član našega društva lahko postane vsakdo, ki s podpisom pristopne izjave potrdi, da je pripravljen ravnati skladno z določili društvenega statuta in etičnega kodeksa ter tako uresničevati skupne društvene interese.

KAJ POČNEMO?

Člani društva raziskujemo metulje Slovenije v skladu z določili etičnega kodeksa. Naše terensko delo ni namenjeno zbiranju oziroma lovu metuljev za osebne zbirke, temveč je usmerjeno v proučevanje razširjenosti, biologije in ekologije predstavnikov te skupine žuželk. Zbrana opažanja so nam tudi podlaga za ocenjevanje stopnje ogroženosti posameznih vrst in njihovih življenjskih prostorov, kar je lahko izhodišče za pripravo predlogov ukrepov za njihovo ohranitev. Z rezultati tovrstnih raziskovanj seznanjamo pristojne službe za varstvo narave, pa tudi druge javnosti. V sodelovanju z drugimi društvi s področja naravoslovja in varstva narave skušamo okrepiti prizadevanja za ohranitev najbolj ogroženih in naravovarstveno najvrednejših delov naše narave. Ker ocenjujemo, da sta vzgoja in izobraževanje temeljnega pomena za oblikovanje sodobnejšega oziroma naravi priijaznejšega odnosa, se člani udeležujemo kot mentorji različnih mladinskih raziskovalnih taborov. Občasno organiziramo predavanja tako za člane kot ostale javnosti, pripravljamo pa tudi različna tiskana gradiva namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja metuljev in narave kot celote.