Izšla je peta številka Trdoživa

 

Pri prebiranju pete številke boste spoznali, da je bila ustanovitev Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera pomemben premik ohranjanja vrednot v Pivški dolini. Spoznali boste problematiko motenja mrestenja plavčka, da je v Sloveniji edina avtohtona sladkovodna vrsta želve močvirska sklednica, ki je zaradi uničevanja njenega življenjskega okolja ogrožena in da so populacije deteljinega modrina zaradi izoliranosti zelo ranljive. Prebrali si boste lahko tudi nekaj o podvodnem svetu zvoka, o biotski raznolikosti urbanih in primestnih gozdov in še več.

 Klikni na sliko za prenos PDF dokumenta.

 

Izdajatelji biltena so:

Botanično društvo Slovenije

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM

Slovensko odonatološko društvo

Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev

Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 

 

Bilten so finančno omogočili: Društveno stičišče - STIKS, ŠOU v Ljubljani in izdajatelji.